Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đình chỉ hoạt động của điểm nhóm tự xưng Hội thánh tin lành Đức chúa trời tại Thái Nguyên
Ngày cập nhật : 03/10/2016 | Lượt xem : 88909